Diplomová práce

Ve své diplomové práci jsem se zabývala MetaPostem a balíkem maker mfpic (verze 0.4.05) pro MetaPost.

Zdrojové texty celé diplomové práce jsem obsaženy v souboru diplomka.zip a jsou připraveny ke zpracování pod operačním systémem Linux (po spuštění příkazu make se vytvoří postscriptový soubor).

Postscriptová verze diplomové práce je obsahem souboru diplomka.ps; PDF verze práce je obsahem souboru diplomka.pdf.

Připomínky k této práci mi můžete posílat elektronickou poštou na adresu Mirka@Janik.cz.


Snažím se o postupné doplňování a případné opravení původního textu, nyní pro mfpic verze 0.7 beta. Práce obsahuje vždy pouze ty části, které jsou již aktualizovány pro novou verzi. Zdrojové texty práce jsou obsaženy v souboru mfpic7.zip a jsou opět připraveny ke zpracování pod operačním systémem Linux.